Fordelene ved at fyre med træpiller

I disse tider har rigtig mange danskere fokus på bæredygtighed og miljøvenlighed. Dette skyldes hovedsageligt at det efterhånden er ved at gå op for folk hvor slemt det står til med jordens klima og miljø. Et af de problemer man især er opmærksom på er den globale opvarmning. På grund af menneskehedens overdrevne forbrug og forbrænding af fossile brændsler gennem det sidste århundrede, er den globale opvarmning i dag på sit højeste. Alligevel fortsætter mange industrigiganter med at udlede drivhusgasser i store mængder, hvilket bidrager til den globale opvarmning og de klimaforandringer der følger.

træpiller

Mange danskere er blevet klar over alvoren i situationen, og er af den grund begyndt at lægge deres livsstil om til en mere miljørigtig og klimavenlig en. Noget der især er blevet populært blandt danskerne er at udskifte deres olie- eller gasfyr med et træpillefyr. Et træpillefyr – som nogle gange også bare kaldes for et pillefyr – bruger træpiller som biobrændsel. Træpiller består af træspåner og savsmuld som er blevet presset sammen til nogle meget små hårde piller, der let kan afbrændes i et træpillefyr.

Træpiller er stort set CO2-neutrale

At afbrænde træpiller er langt mere miljøvenligt end at afbrænde fossile brændsler. Nogle vil måske umiddelbart tænke at afbrænding af træpiller vil være lige så skadelig for miljøet som afbrænding af olie eller gas, da der i begge tilfælde er tale om en forbrænding der udleder CO2. Forskellen er dog den, at træpiller er et hundrede procent organiske og stammer fra træer der i sin tid også har optaget CO2 fra luften i forbindelse med deres vækst.

Når træer vokser bruger de den kuldioxid der er i luften, og når træerne senere afbrændes, frigiver de blot den kuldioxid de optog i forbindelse med deres vækst i løbet af deres levetid. Når man brænder noget der udelukkende består af træ, udleder dette altså på den måde ikke ekstra ”nyt” CO2 til atmosfæren, da den CO2 der udledes i forbindelse med en sådan forbrænding allerede har befundet sig i atmosfæren tidligere. Af den grund siges det populært at træpiller er meget tæt på at være CO2-neutrale når de brændes af, hvilket er mere end hvad man kan sige om de fossile brændsler. Når man brænder olie eller gas frigives der både nyt CO2 samt en eller flere andre drivhusgasser til atmosfæren. Af den grund anses træpiller og træpillefyr for at være en langt mere miljøvenlige end olie- og gasfyr.

Sådan vælger man de bedste træpiller

Når man leder efter træpiller til sit træpillefyr er der nogle ting man især bør være opmærksom på. Noget af det der er vigtigt at have fokus på når man køber træpiller er askeindholdet. Jo mindre askeindholdet i træpiller er, jo bedre brænder de og jo mere effektiv vil forbrændingen være. Derudover er det også en god ide at kigge på vandindholdet. Et lavt vandindhold gør ligeledes at træpillerne brænder bedre, da fugtigt træ brænder værre end tørt træ. Af den grund er det også vigtigt at man opbevarer sine træpiller et tørt og varmt sted når man har købt dem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *